objectius 2020 | objetivos 2020

Espanya, a 2,5 punts de l’objectiu renovable del 2020

El 4t informe de la Unió de l’Energia, presentat recentment per la Comissió Europa, ha sembrat el dubte: podrà Espanya assolir l’objectiu de cobrir el 20% de la demanda energètica amb fonts d’energia renovables al 2020? Com de lluny hi som?

Segons dades de l’Eurostat, l’oficina d’estadística comunitària, l’Estat es trobaria a menys de 2,5 punts d’assolir l’objectiu que les energies renovables cobreixin el 20% del consum energètic final l’any 2020. L’any 2017, el 17,5% del consum brut d’energia final espanyol ja procedia de renovables, una xifra que coincideix amb la mitjana europea. Dels 28 estats membres, 11 ja han assolit la meta fixada.  Bulgària, República Checa, Dinamarca, Estònia, Croàcia, Itàlia, Lituània, Hongria, Romania, Finlàndia i Suècia ja van arribar al mínim del 20% al 2017.

Objectiu comú, aportacions diverses

Al 2017, el pes de les energies renovables al mix energètic comunitari es va situar al 17,5%,  mig punt més respecte al 2016 i el doble que el 8,5% enregistrat al 2004. Tot i que el 20% és el mínim pel 2020, com a pas intermedi per arribar a una mitjana del 32% al 2030, cada país s’ha fixat metes diferents, segons el punt de partida, el potencial de generació renovable i la situació econòmica.

De tots, Suècia lidera la carrera per les renovables. Al 2017, un 54,5% del consum d’energia al país nòrdic ja era renovable, fins i tot per sobre del 49% que s’havia marcat com objectiu pel 2020. A l’altre extrem es troba Luxemburg, on només el 6,4% de l’energia consumida és renovable.

L’eòlica, la font més important a Europa

Les dades de l’Eurostat mostren que per primer cop, l’eòlica ha superat la hidroelèctrica com a font de generació d’electricitat renovable més important a Europa.

Font: Eurostat

La quantitat d’electricitat procedent de turbines eòliques situades al territori europeu al 2017 va ser 3,5 cops superior la generada el 2007.