Madrid Subterra

Eòlica sota terra: com convertir els corrents d’aire subterranis en energia neta i renovable

El subsòl de les grans ciutats està ple de recursos energètics, nets i renovables, però sovint poc o gens  utilitzats. Ciutats com Londres, París o Ginebra, tanmateix, ja aprofiten l’energia procedent de les geoestructures energètiques a les infraestructures subterrànies urbanes, com el metro o els aparcaments sota terra. I a poc a poc, creixen les empreses i institucions interessades en explorar aquest nou sector.

D’aquests projectes, i de les oportunitats de desenvolupament futur, se n’ha ocupat el tercer congrés internacional sobre aprofitament energètic del subsòl urbà Madrid Subterra, celebrat la passada setmana. Madrid Subterra va néixer fa quatre anys com a associació público-privada sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure l’exploració i explotació del potencial d’energia neta i renovable del subsòl de Madrid.

Iniciatives per refrigerar les estacions del metro, aprofitament del calor residual per cobrir necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària, murs d’energia… La major part dels projectes actuals s’enfoquen a reaprofitar les energies mecàniques i geotèrmiques generades a les infraestructures de transport urbà, com la xarxa de metro i tren o els túnels amb tràfic intens.

Durant aquesta edició del congrés s’ha parlat molt sobre les xarxes de metro, i és que Metro de Madrid és l’últim soci que s’ha unit a Madrid Subterra. El potencial energètic de les infraestructures de metro a les grans ciutats és enorme, i si a l’hora de projectar-les es tingués en compte la possibilitat d’integrar dispositius d’intercanvi geotèrmic, l’estalvi energètic i de costos podria ser molt major.

Eòlica sota terra

La tecnologia eòlica, tanmateix, també hi juga un paper a l’hora de buscar maneres de convertir en energia elèctrica els corrents d’aire generats dins d’aquestes infraestructures.

Al primer trimestre del 2016, Metro de Madrid va signar un conveni de col·laboració amb Túnel Energy, l’empresa premiada al I Concurs d’Idees i Projectes de Madrid Subterra. Actualment, l’equip estudia la dinàmica de fluids als túnels, així com tots els factors que hi intervenen: freqüència de pas, velocitat y grandària dels trenes… L’objectiu és crear un prototip d’aerogenerador que permeti convertir els fluxos d’aire que provoquen els combois al passar pel túnels en energia elèctrica neta i renovable, com es pot veure en aquest vídeo.

Aquests aerogeneradors, petits i combinables, també permetrien reaprofitar corrents d’aire generats en altres espais reduïts, com ara mines subterrànies o conductes de ventilació. Túnel Energy ja ha desenvolupat un prototip inicial de turbina i actualment es troba en procés de cerca de finançament per fer avançar el projecte.