eolica europea windeurope

L’eòlica europea enregistra rècord històric d’inversions al 2016

Construcció de nous parcs eòlics terrestres o marins, operacions de compravenda i finançament… Les inversions en energia eòlica a Europa han sobrepassat ja els 43.000 milions d’euros anuals, una xifra que representa un augment d’un 22% respecte a les dades enregistrades al 2015, 35.000 milions d’euros. Són les conclusions de l’últim informe de l’associació eòlica europea WindEurope, WindEurope’s Financing and Investment Trends 2016.

L’eòlica, cada cop més sòlida tecnològicament i financera, s’erigeix així com el sector energètic que més inversions va rebre al 2016, i es percep com el camí a seguir per allunyar-se de les energies fòssils. L’informe fa referència a la competitivitat de costos en el sector, un factor que atreu nous inversors que busquen diversificar carteres establertes en els sectors del petroli i el gas.

Només al 2016, el finançament projectes eòlics a Europa va moure 27.600 milions d’euros, impulsat especialment per Gran Bretanya (12.700 milions) i Alemanya (5.300 milions). D’aquests, 18.200 milions corresponen a l’eòlica marina, que supera així el seu rècord i deixa enrere la terrestre, les inversions en la qual van enregistrar una insòlita caiguda del 5% fins als 9.400 milions.

eolica europea windeurope

L’Europa dels desequilibris 

Un factor que preocupa són els desequilibris en els fluxos d’inversió, que mostren un alt nivell de concentració: el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica i Noruega acaparen el 80% de la nova capacitat finançada al 2016. Per contra, les inversions als països del Sud d’Europa, com Espanya, i d’Europa de l’Est continuen en nivells baixos a causa de les dificultats dels marcs regulatoris i la situació macroeconòmica.

L’informe, però, preveu una recuperació del sector a Espanya, que qualifica de ”país amb potencial”, gràcies a l’arribada de nous inversors a la recerca de preus rebaixats i rendibilitat a llarg termini.

Com es presenta el 2017 per a l’eòlica europea?

Per al proper any WindEurope preveu una reducció de les inversions com a part del cicle evolutiu del sector. Si el 2016 va tancar amb un volum de noves inversions històric gràcies a la posada en funcionament de gran quantitat de projectes, al 2017 veurem un descens d’activitat derivat de la transició cap a un sistema de subhastes de potència. Tanmateix, també s’esperen per al 2017 noves licitacions a països com Espanya, Alemanya, el Regne Unit i Holanda.