energia capsa

Energia en una capsa: el futur mercat de l’emmagatzemament energètic

El ràpid desenvolupament de les tecnologies ha facilitat que l’energia eòlica, juntament amb altres renovables, sigui cada cop més eficient i fàcil de gestionar. La fi dels combustibles fòssils està a l’horitzó, i avui bona part de l’electricitat que consumim ja procedeix de fonts d’energia netes. Però encara queda camí per recórrer, limitacions que cal superar.

Estabilitat i seguretat de subministrament són dos claus del sistema energètic que les energies renovables, variables per naturalesa, encara no poden oferir completament. El desenvolupament de sistemes d’emmagatzemament energètic que permetin disposar de l’energia generada amb fonts renovables quan no bufi el vent o quan no brilli el sol, és sense dubte un dels grans reptes per avançar cap a un model energètic sostenible.

Estabilitat, seguretat i eficiència

L’emmagatzemament d’energia en bateries és un incipient mercat que està desenvolupant-se a grans passes, a mesura que augmenten la demanda d’energia neta i la pressió política per reduir emissions. Combinat amb el més establert de les centrals hidroelèctriques de bombament, obri tot un món de possibilitats per a l’augment de la generació renovable.

Aquest sistema permetrà carregar les bateries quan hi ha excés de producció (una energia que d’altra manera es perd) i utilitzar l’electricitat emmagatzemada per proveir els consumidors quan la generació no arriba als mínims necessaris. En resum, com ja vam explicar al post 5 innovacions que canviaran per sempre el paisatge renovable, aquests sistemes transformaran l’estabilitat, l’eficiència i la seguretat de subministrament de les energies renovables.

Un mercat que despunta

De moment, les bateries són poc eficients, ocupen massa espai i la seva autonomia és limitada. En resum, l’emmagatzemament d’energia a escala encara és molt poc rendible. Aquest panorama, però, està a punt de canviar. I molt ràpid. Segons el darrer estudi de Global MarketInsights, els beneficis generats per aquesta nova indústria als Estats Units es multiplicaran per 10 abans del 2024, fins arribar als 4.000 mil ions.

El sector de l’emmagatzemament energètic té un gran potencial de creixement per davant. L’augment de les regulacions tant nacionals com internacionals que requereixen la minimització de les emissions de carboni estan impulsant la participació de les energies renovables en la xarxa elèctrica. Un context que en els propers anys impulsarà el mercat de bateries. Ara fa just un any, al desembre del 2017, el govern de Nova York va aprovar una nova llei que exigeix un objectiu de desplegament estatal de sistemes d’emmagatzemament d’energia de 1.500 MW pel 2025.

L’emmagatzemament és una peça clau per al desenvolupament de les renovables i la transició energètica. Aviat començarem a veure’n els fruits, també econòmics.