Emissions CO2 emisiones CO2

Bones notícies: les emissions de CO2 es desvinculen del creixement econòmic

L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) acaba de publicar dades que confirmen que al 2016, per tercer any consecutiu, les emissions de CO2 corresponents al sector de l’energia s’han mantingut estables.
Segons l’organisme, les emissions de CO2 vinculades a l’energia van assolir les 32,1 gigatones durant el 2016, una xifra molt similar a la enregistrada al 2014 i el 2015. L’economia global, per la seva banda, va créixer un 3,1% l’any passat, un 3,4 % al 2014 i un 3,1 % al 2015.

Canvi de tendència

Potser no soni gaire a gran notícia, però de fet, ho és. Al llarg de la història, les emissions de CO2 al món s’han incrementat cada any, juntament amb el creixement de l’activitat econòmica mundial i, el conseqüent augment del consum energètic.

Emissions de CO2 globals Emisiones de CO2 globales

Això, però, ja fa tres anys que no passa. Les dades del 2016, doncs, assenyalen una tendència de canvi global cap a la desvinculació de les emissions de l’economia: les emissions es mantenen estables malgrat el creixement econòmic. “Els últims tres anys d’estabilització de les emissions en una economia mundial en creixement marquen l’emergència d’una tendència”, ha explicat Fatih Birol, director executiu de l’AIE en un comunicat.

Les raons del canvi

Un dels principals factors que expliquen aquestes dades és que tant els Estats Units com la Xina, dos dels majors emissors del planeta, van reduir les seves emissions al 2016, mentre que a Europa es van mantenir estables.

Creixement economia mundial Crecimiento economía mundial

Els Estats Units van fer abaixar les emissions en 160 milions de tones, i això malgrat un creixement econòmic del 1,6%. Com ha estat possible? Segons explica l’AIE, l’auge de les energies renovables, que en gran mesura han aconseguit substituir al carbó, és una de les raons més importants juntament amb el fet que les empreses de fracking s’han vist en dificultats.

Mentrestant, a la Xina, el descens de l’ús del carbó per generar energia ha estat determinant per a reduir el nivell d’emissions al país durant 2016 en un 1 %, malgrat un creixement econòmic del 6.7% . Fins i tot s’ha dit que el país asiàtic podria aturar les importacions de carbó. Mentre la Xina es desfà de les centrals de carbó, les energies renovables, responsables de la generació de dos terços de l’electricitat del país al 2016, prenen el relleu, principalment l’eòlica i la hidràulica. També està augmentant l’ús del gas natural, una bona notícia tenint en compte que el resultat és deixar de banda el carbó.

Optimisme limitat

«Aquesta tendència és sense cap dubte motiu d’optimisme», assenyala Birol. I remarca: «Tanmateix, encara és aviat per afirmar que les emissions han assolit el seu punt màxim». Queda molta feina per fer si volem assolir l’objectiu de reducció d’emissions que garantirà el límit de l’escalfament del planeta a 2 graus com es va establir a l’Acord de París.