Model energètic AIE | modelo energético AIE

Els governs i l’emmagatzemament, les claus del futur model energètic segons l’AIE

Les decisions dels governs són la clau que determinarà si vencem o no al canvi climàtic. Aquesta és la principal conclusió de l’informe WorldEnergy Outlook (WEO 2018) que l’Agència Internacional de l’Energia publica cada any. “Més del 70% de les inversions en energia al món depenen dels governs”, ha recordat FatihBirol, director executiu de l’organisme.

Augment de la població, augment de la demanda

El document de l’AIE dibuixa dos possibles escenaris futurs, batejats com el New Policies Scenario, que fa estimacions prenent en consideració les polítiques energètiques actuals, i el Sustainable Development Scenario, que traça el camí a seguir per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides relacionats amb l’energia.

En el primer dels escenaris, l’organisme calcula un augment de la població global de 1.700 milions de persones, que suposaria un increment de la demanda energètica de més del 25% abans del 2040.  Segons aquestes previsions, tanmateix, al 2040 les energies renovables representarien dos terços de la potència total de generació al món. Una estimació que molts consideren conservadora, tenint en compte l’actual ritme de creixement de les infraestructures de generació eòlica i fotovoltaica.

El vent i el sol, al capdavant

Les dades de l’AIE apunten que l’any 2040 el vent i el sol ja generaran més electricitat que el carbó, el petroli, el gas i l’energia nuclear combinades. La xifra estimada, de més de 14.100 terawats hora  (Twh), supera en quasi deu cops els 1.500 Twh generats al 2017. Tot això, diu l’AIE, es complirà només si es donen les condicions adequades en termes de reforma del mercat, inversions en infraestructures de transport de l’energia, solucions tecnològiques de gestió de la demanda, xarxes intel·ligents i tecnologies d’emmagatzemament.

Darrere de totes aquestes assignatures pendents hi ha el gran repte de les renovables: aconseguir millorar l’estabilitat i seguretat de subministrament, dues claus del sistema energètic que les energies renovables, variables per naturalesa, encara no poden oferir completament.

La clau, en una capsa

En el segon escenari, l’AIE imagina un futur en què el pic de les emissions globals de gasos amb efecte hivernacle s’enregistra al 2020. Tot i el creixement de la població mundial, en aquesta previsió la demanda energètica al 2040 seria igual a l’actual, gràcies a les polítiques de gestió de l’energia en línia amb els objectius de l’Acord de París. Per a que es pugui complir un escenari així, adverteix d’agència, és fonamental una inversió significativa en tecnologies d’aprofitament de les energies renovables.

En tots dos escenaris, hi ha una clau comuna: el desenvolupament de les tecnologies d’emmagatzemament energètic. Com ja vam explicar a l’article Energia en una capsa: el futur mercat de l’emmagatzemament energètic, aquest sector serà fonamental per al desenvolupament d’un mercat energètic renovable, eficient i sostenible.