El 70% dels habitants de municipis amb parcs eòlics de Catalunya es mostren satisfets amb la seva instal·lació

Quin és l’impacte d’un parc eòlic en la vida diària de la gent que hi viu a prop?

Aquesta és precisament la pregunta que busca contestar l’estudi que acaba de publicar Eoliccat. I la resposta és ben clara: el 70,4% dels habitants de municipis catalans amb parcs eòlics es mostren conformes i satisfets amb aquestes instal·lacions de generació d’energia renovable. Més de la meitat del total dels enquestats (55,7%) es mostren molt satisfets amb el parc eòlic del seu municipi.

Tot i que no s’han observat gaires diferències entre els diversos grups d’edat, l’estudi destaca que la valoració positiva sobre els parcs eòlics és gairebé 10 punts més alta entre els habitants enquestats amb un major nivell educatiu respecte als de menor.

Segons Víctor Cusí, president d’EolicCat, aquest estudi “ens confirma que l’energia eòlica és molt ben percebuda per la gent que viu en els municipis on està instal·lada” i permetrà treballar per a «la millora en el model d’implantació de parcs eòlics al territori”. A més, segons Cusí, era fonamental fer una enquesta així a Catalunya, ja que “massa sovint es recull i se sobredimensiona l’oposició de plataformes contràries a la implantació de parcs eòlics”.

Què influeix en l’acceptació d’un parc eòlic?

Segons aquest estudi, els aspectes que més valoren els ciutadans a l’hora d’expressar conformitat amb les instal·lacions eòliques són tres:  la contribució a la millora de la sostenibilitat i el medi ambient (43,5%), l’aportació a l’economia municipal (21,2%) i que no suposi una molèstia per a la vida entorn al parc (15,9%).

A més, l’estudi confirma que el fet de rebre informació prèvia té un impacte positiu en els nivells d’acceptació, amb gairebé 20 punts de diferència entre aquelles persones que han rebut informació (83,1%) i les que no (66,2%). Per contra, el coneixement o no de l’impacte econòmic dels parcs eòlics en les finances municipals no constitueix un factor determinant en la percepció positiva que fan els veïns d’aquests municipis.

Impacte en el paisatge i en l’entorn

Per contra, els resultats d’aquest estudi indiquen que l’impacte visual dels parcs eòlics no és un aspecte rellevant per als ciutadans.  Res indica que els percentatges d’acceptació dels parcs variïn segons si els molins són visibles des del centre urbà o no.

De fet, el 63% dels enquestats no consideren negatiu l’impacte dels parcs eòlics en el paisatge i tan sols un 21% ho consideren negatiu.

Pel que fa a la mida o l’alçària dels molins i la quantitat d’aerogeneradors instal·lats, més d’un 77% dels enquestats s’han manifestat satisfets o molt satisfets amb les instal·lacions dels seus municipis.

L’estudi encomanat per Eoliccat abasta 41 municipis on es troben situats 44 dels 47 parcs eòlics de tot Catalunya, amb una població conjunta de 35.192 habitants i una potència instal·lada de 1.160 MW (el 92% del total). És el primer estudi demoscòpic que analitza l’opinió sobre els parcs eòlics per part dels ciutadans que hi conviuen a diari.

Cusí ha recordat que cal «proposar fórmules que permetin el necessari desplegament de la generació eòlica a Catalunya per tal d’assolir l’objectiu de Govern i Parlament de generació de renovables per assolir la independència energètica. “Aquest és un repte prioritari, urgent i de país”.  El president de l’associació ha citat com a exemples territoris amb un llarg compromís amb la sostenibilitat, com Califòrnia, Escòcia o Alemanya, on “la implantació eòlica s’ha orientat afavorint el desenvolupament industrial i turístic del territori”.