eficiència energètica

L’eficiència energètica, clau d’un futur sostenible

Aquest diumenge vam celebrar el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, una data per recordar el paper clau que aquest concepte juga en la transició cap a una societat descarbonitzada i més sostenible. L’eficiència serà clau per assolir els objectius de l’omnipresent Acord de París, tant en termes de reducció d’emissions com de millora de la qualitat de l’aire i la lluita contra la pobresa energètica. Tant políticament, per la pressió dels compromisos climàtics, com financerament, amb l’auge dels bons verds, l’eficiència energètica està reclamant l’atenció que mereix.

Sense eficiència no hi ha transició

A l’Informe del Mercat d’Eficiència Energètica 2016 publicat per l’AIE el passat octubre, el qual examina el paper de l’eficiència energètica en la transició energètica mundial, l’organisme defensa que més d’un terç de les reduccions d’emissions necessàries per assolir els objectius climàtics establerts a l’Acord de París ha de ser el resultat de polítiques d’eficiència energètica.

L’anàlisi de l’AIE pot interpretar-se en clau positiva: tot i el descens dels preus de l’energia, que es considera un incentiu per no estalviar, la intensitat energètica (la quantitat d’energia utilitzada per unitat de PIB) va millorar en un 1,8 % l’any passat. És a dir, l’economia mundial va necessitar menys energia per créixer.

Malgrat aquest progrès en intensitat energètica, tanmateix, el ritme és encara massa lent. Segons l’informe, cal una millora anual superior al 2,6 % per tal d’arribar a un sistema energètic global lliure de carboni.

Edificis eficients

Com ja vam apuntar al post Edificis energèticament eficients, els edificis, siguin residencials com d’oficines o de serveis, són responsables d’un 40% dels recursos energètics i emissors d’un terç dels gasos a les ciutats desenvolupades.

Com amb les renovables, l’impuls polític de l’eficiència energètica és fonamental. Bona part del “Paquet d’hivern”, el conjunt de propostes presentat per la Comissió Europea al novembre, es centren en l’eficiència, el que marca una tendència en l’estratègia de la Unió Europea.

Al 2010, el Consell Europeu va emetre la directiva (2010/31/UE), encara no traslladada a Espanya, en la qual estableix que a partir del 31 de desembre de 2020 tota la nova edificació nova i la rehabilitació de l’existent hauran de tenir un consum d’energia gairebé nul.

Una assignatura pendent

A l’Estat espanyol, però, aquesta és encara una assignatura pendent.  L’informe presentat al novembre per Amics de la Terra, ¿Cómo queremos ahorrar energía? Actitudes sociológicas ante la eficiencia energética, adverteix que el potencial de l’eficiència a l’Estat no s’està explotant, i destaca grans diferències entre territoris pel que fa a eficiència i estalvi energètic. I en la mateixa línia es va pronunciar el Secretari d’Estat de Energia, Daniel Navia, durant el Consell de Ministres d’Energia de la Unió Europea a Brussel·les fa poc més d’una setmana.

Un altre estudi, “El impacto de la rehabilitación energética en el sector residencial en la consecución de los objetivos ambientales de España”, realitzat pel Centre Nacional d’Energies Renovables (CENER) per a la Fundación la Casa que Ahorra (FLCQA), que agrupa algunes de les principals empreses constructores, subratlla que cal un gran salt qualitatiu i quantitatiu de foment i acompanyament de l’eficiència energètica per tal de complir els compromisos de París. Amb motiu del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, la  FLCQA ha publicat un llistat de les mesures necessàries a implementar en l’àrea residencial.

L’eficiència, de la mà del desenvolupament de les energies renovables és una de les eines més poderoses amb què comptem, cal que ens preparem per treure-li el màxim profit possible. De fet, com va dir recentment Fatih Birol, Director Executiu de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) “l’eficiència energètica és l’únic recurs energètic que tots els països posseeixen en abundància”.