Cooperació regional: la clau per impulsar l’eòlica marina arreu del món

Interconnexió, planificació espacial marina i acoblament de sectors. Aquests són els tres pilars de la cooperació regional energètica, una de les principals raons que expliquen, segons l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA), l’èxit de l’energia eòlica marina a Europa. La Mar del Nord acull bona part dels aerogeneradors offshore europeus, responsables en l’actualitat del 90% de la potència eòlica offshore instal·lada arreu del món.

Una peça clau per aconseguir que l’energia eòlica marina continuï creixent a Europa i s’estengui per altres regions arreu del planeta és el Marc de Col·laboració (Collaborative Framework) que IRENA va establir el passat mes de juny, en el qual uns 40 països han unit forces per treballar plegats i identificar les àrees i accions prioritàries per fomentar la col·laboració internacional i impulsar-ne el desenvolupament.

L’agència estima que en la propera dècada, les energies renovables instal·lades en alta mar, entre les quals es troben l’eòlica, l’undimotriu, la mareomotriu, la tèrmica oceànica i la fotovoltaica solar flotant, experimentaran un important creixement i tindran un paper fonamental en la transició cap a un model energètic  global més sostenible.

Des de la seva creació al juny, s’han celebrat dues reunions del Marc de Col·laboració. La primera, al juny, va comptar amb 69 participants de 38 països i es va dedicar a identificar àrees en les quals l’agència podia donar suport als membres. Per a la segona reunió celebrada més recentment, va ser clau la participació i suport de Global Wind Energy Council (GWEC) i Ocean Energy Europe (OEE). En aquesta trobada, els membres van acordar tretze àrees temàtiques per organitzar el funcionament de l’organisme en el futur, entre les quals hi ha  la reducció del cost de les tecnologies, la integració de xarxes, el mapeig de recursos o l’acoblament d’energies renovables en alta mar amb tecnologies Power-to-X. A més, es va destacar l’important paper que el Marc de Col·laboració pot tenir a l’hora de promoure l’agenda de les renovables marines en organitzacions globals multilaterals com el G20 o la COP26.