Relació petroli i renovables

Com afecta la caiguda del preu del petroli a les energies renovables?

L’actualitat energètica mundial dels últims mesos s’ha vist monopolitzada per la davallada del preu del cru. El tema, analitzat i debatut en profunditat, s’ha lligat -o s’ha volgut lligar- al futur de les renovables. Acabarà el petroli barat amb el desenvolupament de les energies netes?

Aquí trobareu algunes raons per considerar que la transició energètica cap a un sistema eficient, sostenible i respectuós amb el medi ambient és imparable.

Diferents mercats

Cal tenir en compte que el petroli no és un competidor directe de les energies renovables. Mentre el primer continua dominant el sector del transport, la major part de les energies renovables operen en el mercat de l’electricitat i de la generació de calor. Fins i tot per sota dels 50 dòlars el barril, el petroli continuaria sent una font massa cara per alimentar la xarxa elèctrica. Per exemple, als Estats Units, la generació elèctrica a partir del petroli no arriba a l’ 1%, i a nivell internacional no sobrepassa el 5%.

En tot cas, el preu a la baixa del cru podria ser un factor de risc directe per al desenvolupament del vehicle elèctric o els biocombustibles. La revolució del ‘shale gas’, en canvi, podria esdevenir una amenaça potencial per a energies renovables com l’eòlica o la solar. La caiguda del preu del petroli condueix a la caiguda del preu del gas, i aquest sí competeix directament amb les renovables.

Ara és el moment d’invertir en renovables

La historia de les crisis de petroli –la dels anys 70 n’és un bon exemple- posa en evidencia la temporalitat de la situació. Quant durarà? Un any? Dos? Amb el temps, l’oferta es reduirà i els preus pujaran de nou.

La volatilitat i la incertesa que acompanya el petroli són, precisament, motius de pes per virar cap a les energies renovables, més predictibles i de preus més estables. I ara que el petroli està barat és el moment de fer-ho; d’invertir en energies més sostenibles, eficients i econòmiques com l’eòlica, que a mig termini, després de la inversió inicial, suposaran un estalvi per als consumidors.

D’altra banda, la corrent d’opinió pública és cada cop més adversa als combustibles fòssils. Posem el cas que la baixada de preus es manté fins a la propera cimera sobre el canvi climàtic de París. Serà aquest un factor que influirà en les decisions que es prenguin? S’ha de pensar a mig i llarg termini, així que en principi no hauria de fer-ho.

Lligat a la pressió ciutadana per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera està el compromís adquirit pels governs de frenar els efectes del canvi climàtic, traduït, en molts casos, en polítiques energètiques favorables a fonts d’energia sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. No és el cas d’Espanya, on la reforma elèctrica escomesa recentment ha frenat en sec les inversions en renovables. Tal com augura l’APPA en el seu últim informe, el sector de les renovables estarà pràcticament paralitzat entre 4 i 5 anys.

Les renovables estan per quedar-se

La inversió en energies renovables suposa el desenvolupament de tecnologies, una aposta per la innovació i una reducció de costos energètics.

Des del 2010, i segons apunta l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA en les seves sigles en anglès,) les energies renovables han reduït un 80% els costos de generació, i actualment són tan o més barates que els combustibles fòssils. El avenços tecnològics, les millores introduïdes per les empreses del sector i la penetració d’aquestes en el mercat en són els motius.

En aquesta línea, l’Agència Internacional de l’Energia (IEA en les seves sigles en anglès) publicava recentment l’informe ‘More Data, Less Energy’, on assegura que aplicant les millors tecnologies i solucions disponibles es podria reduir la demanda d’electricitat en un 60%. El document no es centra exclusivament en energies verdes, però aquesta fita se’ns dubte facilitaria la consecució dels objectius marcats en matèria de renovables.

Tots aquests factors converteixen les energies renovables en una aposta competitiva i segura, fet que es tradueix en un increment de la inversió. Segons dades compilades per Bloomberg News Energy Finance (BNEF), la inversió mundial en renovables va augmentar un 16% l’any 2014 i la tendència és que es mantingui a l’alça.

Un altre informe de Bloomberg, Sustainable Energy in America Factbook 2015, centrat en l’actuació en matèria energètica dels Estats Units durant el període 2007-2014, demostra que el gegant americà ha emprès un camí inequívoc cap a la progressiva descarbonització. Des de l’any 2010, el 93% de la nova capacitat d’energia instal·lada correspon al gas natural i les energies renovables. De fet, la inversió en energies netes l’any 2014 va arribar als 51.800 milions de dòlars; un 7% més que l’exercici anterior i posicionant els Estats Units en el segon lloc del rànquing mundial per inversió, només per darrera la Xina.

Els autors d’aquest informe avalen la tesi que els preus del cru poden ser un estímul per al sector de les renovables i no pas en un handicap. Insisteixen en dos fets: no són competència directa i les polítiques en matèria d’energia beneficien les tecnologies energètiques baixes en carboni.

Així doncs, què fa pensar que el petroli barat podria suposar la fi de la revolució verda?