Centrals virtuals: cap a l’optimització de la producció renovable

Xarxes intel·ligents, autoconsum, cotxes elèctrics amb bateries connectades al sistema elèctric… El mercat de l’energia està canviant a tota velocitat. Per a fer possible aquest canvi calen, però, nous models de gestió i de negoci, una nova estructura que optimitzi la integració de la creixent producció d’energia renovable. És en aquest context que neixen les anomenades Centrals Elèctriques Virtuals, (o VPP, pel seu nom en anglès: virtual power plant).

Major flexibilitat, major eficiència renovable

Les VPP són el nucli del futur sistema d’energia, cada cop més descentralitzat. Perquè aquesta estructura sigui viable, les centrals virtuals gestionen l’energia generada per petites i mitjanes instal·lacions productores d’energia elèctrica, com ara parcs eòlics, plantes solars, plantes d’emmagatzemament d’electricitat amb bateries  o instal·lacions domèstiques d’autoconsum.

En l’actual context de creixement de la producció renovable, que implica grans volums de generació intermitent, cada cop resulta més crucial equilibrar la xarxa. Aquest és el principal objectiu de les VPP: fer funcionar les unitats de producció de manera interconnectada a través d’un centre de control. Un model intel·ligent que permet distribuir l’energia i compensar els pics de generació perquè aquesta no es perdi.

Vendre com una central tradicional

A l’hora de comercialitzar l’energia procedent de la seva xarxa d’instal·lacions productores, les centrals virtuals funcionen com una central tradicional, facilitant així la integració al sistema elèctric de l’energia generada amb fonts renovables.

Des d’un centre de control, sovint automatitzat, es monitoritza, prediu i optimitza la comercialització de l’energia, unes capacitats a les quals les unitats independents totes soles no tindrien accés. Gràcies a aquesta agregació de l’energia procedent de les productores distribuïdes, la VPP por complir amb els estrictes requisits de redundància i continuïtat del subministrament. És a dir, les VPP permeten que les petites i mitjanes instal·lacions productores puguin operar com les grans centrals tradicionals i tenir accés als mateixos mercats.

Big Data, l’element clau

Com funcionen aquestes centrals elèctriques virtuals?

Una unitat de control remot connecta els participants de la VPP al sistema central de control, que recull les dades procedents de les mateixes de manera automatitzada: prediccions del temps, preus, localització… D’aquesta manera, la VPP pot gestionar individualment l’energia procedent de cada productora i optimitzar-ne les operacions a través d’un horari adaptat a les dinàmiques d’oferta i demanda.

L’intercanvi bidireccional de grans quantitats de dades entre les plantes productores individuals i la VPP no només facilita les operacions. El big data generat a temps real s’utilitza també per ajustar els nivells d’utilització de les instal·lacions i generar acurades prediccions per a la comercialització de l’energia.

Gràcies a l’ús d’algoritmes intel·ligents, les VPP poden ajustar els fluxos d’energia i equilibrar la xarxa. El flux continu de dades a temps real permet operar amb una flexibilitat sense precedents, actualitzant i millorant les prediccions al moment, una eina clau per a oferir els millors preus als consumidors.