Canvi climàtic: la necessària transició del sector financer - Cambio climático: la necesaria transición del sector financiero

Canvi climàtic: la necessària transició del sector financer

La cimera mundial del clima celebrada a París al desembre del 2015 ha posat sobre la taula un dels grans reptes globals de les properes dècades. A més de les conseqüències sobre el medi ambient, el territori i els éssers vius, el canvi climàtic i les polítiques que se’n derivaran tindran també un fort impacte sobre l’economia real i financera. Fins i tot el Fòrum Econòmic Mundial, celebrat a Davos a finals de gener, ha considerat la manca de mesures per combatre el canvi climàtic com el principal risc global per a la propera dècada.

Quin panorama s’obre per al sector financer després de París? Poc abans de la trobada de líders mundials, l’Institut per al Lideratge Sostenible de la Universitat de Cambridge va publicar l’informe  Unhedgeable risk: How climate change sentiment impacts investment, que tracta d’anticipar les conseqüències que el coneixement dels riscos associats a l’escalfament global tindrà sobre l’economia en els propers 35 anys, i el seu impacte sobre els mercats financers en els propers 5 anys.

Beneficis a llarg termini

A curt termini suposarà un cost. A llarg, un benefici. Així es poden resumir les conclusions de l’informe de la Universitat de Cambridge.

Si s’aconsegueix l’objectiu de mantenir l’augment de les temperatures per sota dels 2 graus respecte als nivells preindustrials, diu l’estudi, el rendiment de l’economia global creixeria un 20 % més que si es mantenen les polítiques passives que fan augmentar l’ús d’energies fòssils. Això sí, l’esforç d’implementar les polítiques necessàries per arribar a aquest escenari ideal tindrà un cost important.

Temps de reptes financers

Tot i que els inversors cada cop donen més importància al canvi climàtic com a factor de seguretat i rendibilitat a l’hora de prendre decisions, encara queda molt lluny de ser un factor considerat habitualment, una pràctica que impulsaria les inversions tant en projectes per combatre el canvi climàtic com en empreses amb models de negoci baixos en carboni.

Segons l’estudi, per tal de minimitzar el risc els inversors hauran de reestructurar els portfolis d’inversió, ja que aquests perdran fins a un 45 % del seu valor. Així doncs, l’informe preveu que, si es prenen mesures per protegir el clima, les carteres perdrien inicialment un 15 % del seu valor, però en poc temps els mercats es recuperarien.

Navegar en la tempesta

Gran part d’aquest risc és inevitable, derivat d’una transició el rumb de la qual encara és en certa mesura incert, i afectarà a totes les carteres sigui quin sigui el tipus d’inversió. Tanmateix, l’informe recomana als inversors reestructurar els portfolis i invertir en empreses i països poc afectats pel canvi climàtic. I demana a les institucions polítiques decisions clares i ambicioses, que facilitin la transició del sector financer cap a una economia descarbonitzada

Al mateix temps, des del mateix sector financer, organitzacions com l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) o l’Investors Network on Climate Risk promouen iniciatives per orientar els inversors, i índexos d’inversió sostenible com el FTSE4Good o el FTSE4Good IBEX inclouen criteris relacionats amb el canvi climàtic que ajuden a l’hora de triar empreses amb bones polítiques mediambientals en les quals invertir.

Sembla que la tendència no trigarà a generalitzar-se. Productes financer com els bons verds, emissions de deute privat o públic que utilitza els fons en projectes de mitigació o adaptació al canvi climàtic, ja comencen a proliferar, i segons el darrer informe del centre d’estudis del banc BBVA, l’any 2015 l’emisió de bons verds va arribar als 38.000 milions d’euros, una xifra que triplica la del 2013 i supera en un 15% la del 2014.