Adéu, carbó: la fi d’una era energètica

El carbó, protagonista de la primera gran revolució energètica, ha començat a donar mostres d’un declivi ja inevitable. Al 2016, segons l’informe sobre l’energia global BP Statistical Review of World Energy 2017, es va produir la major caiguda de la producció mundial de carbó de la història. Aquesta es va reduir en un 6,2%, fins a situar-se en els 231 milions de tones equivalents de petroli (Mtep), i la quota de carbó en el consum mundial d’energia primària va caure fins a un 28,1%, la més petita des de l’any 2004.

Amb motiu del Dia Mundial de la conservació de la capa d’ozó, que es celebra el proper 16 de setembre, avui parlem d’energia en positiu, per explicar la caiguda d’una de les fonts d’energia més contaminants que existeixen.

Caiguda històrica del carbó

El carbó ja no es considera econòmicament tan viable com ho va ser en el passat. A la Xina, l’any 2016 va marcar un descens rècord de la producció de carbó, que va baixar en un 7,9% fins a 140 Mtep, mentre que als Estats Units la producció es va reduir en un 19% fins a 85 Mtep.

El consum mundial ha caigut en 53 Mtep. Com en el cas del volum de producció, els grans exemples són la Xina i els Estats Units, on al 2016 els nivells de consum es van esfondrar en un -1,6 % (-26 Mtep) i -8,8 % (-33 Mtep, respectivament. Al Regne Unit, el consum de carbó es va reduir més de la meitat, fins a – 52,5 % (-12 Mtep).

A l’estat espanyol, on fa tan sols 10 anys es produien més de 6 Mtep, el carbó es troba en mínims històrics: una xifra magra de 0,7 Mtep, un 43,3% menys del que es produia al 2015.

El futur és renovable

Mentrestant, el petroli, el gran successor del carbó, encara continua ben viu com a principal font d’energia al món, però s’encara ja a l’emergència de noves formes d’energia renovables, en ple creixement, que representen la transició cap a un nou model energètic més sostenible. Les tecnologies renovables són les que en l’actualitat enregistren un major creixement arreu del món.

L’informe resumeix així l’any 2016 en termes energètics: «En els darrers anys, la naturalesa dels ajusts cíclics ha estat cada cop més influïda per la transició a llarg termini que està donant forma als mercats globals de l’energia. De la part de la demanda, el canvi en el centre de gravetat cap a les economies emergents, liderat per la Xina i la Índia, juntament amb un alentiment general del creixement de l’energia, ja que s’utilitza d’una manera cada cop més eficient. I per la part de l’oferta, el moviment secular cap a fonts d’energia més netes i de menys emissions, liderat per l’energia renovable i els avenços tecnològics i les necessitats mediambientals. El 2016 va ser un any de ajustos a curt termini i d’avenç cap a una transició a llarg termini».

Segons l’informe, sense comptar l’electricitat d’origen hidroelèctric, l’augment de la producció d’energia neta al 2016 va estar del 14%, una xifra que representa el major volum d’electricitat renovable mai produït i envia un missatge clar de canvi: ni carbó, ni petroli, l’energia del futur és renovable.