Les renovables, rumb al 100%

Europa, amb Alemanya al capdavant, serà l’escenari de la transició més ràpida cap a un sistema energètic més net i sostenible. En dues dècades, les renovables representaran el 90% del mix elèctric a Europa, del qual el 80% provindrà de la generació eòlica i solar. Això és el que es desprèn del darrer Annual Energy Outlook de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), que fa caure la idea generalitzada de que no és possible integrar un gran volum de renovables a la xarxa elèctrica. Segons l’informe, sí que ho és, gràcies a l’avanç tecnològic i el desenvolupament de sistemes d’emmagatzemament amb bateries.

«L’energia renovable barata i les bateries remodelaran radicalment el sistema elèctric», assegura l’estudi. Les dades confirmen que els costos associats a l’energia eòlica arreu del món han caigut un 49% des del 2010, mentre que els preus de les bateries i de les instal·lacions solars s’han enfonsat ja un 85%. Aquesta tendència avança a un ritme tan accelerat que el BNEF estima que la combinació de bateries amb renovables aviat tindrà un cost suficientment competitiu com per a reemplaçar el carbó i el gas com a generació de suport.

L’informe identifica les estratègies de demanda flexible, o «gestió de la demanda» com  un altre element crucial per compensar la producció intermitent i facilitar la penetració de les renovables al mix elèctric. Els sistemes de «gestió de la demanda» consisteixen en pagar a clients comercials, industrials o residencials per reduir la demanda d’electricitat amb un cert marge de temps, i equilibrar així el consum amb la generació eòlica i solar. El secretari d’Energia nord-americà Rick Perry ja va dir al 2017 que la meitat de les reserves a curt termini de Texas procediran en el futur d’aquest tipus de sistemes.

L’estudi apunta que si es combina l’ús de bateries amb la «gestió de la demanda» i els cicles combinats de gas natural, només l’eòlica i la fotovoltaica juntes podran assolir fàcilment un 80% de penetració en determinats mercats”, i amb l’agregació d’altres fonts d’energia neta, la generació renovable podrà arribar al 90% o més.

La tendència, segons el BNEF, és clarament cap a sistemes d’electricitat 100% renovables, un panorama que només fa uns anys semblava impossible. Cada cop hi ha més països amb quotes renovables força altes, i en creixement. És el cas, per exemple, d’Islàndia (100%), Paraguai (100%), Costa Rica (98%), Noruega (97%), Uruguai (96.5%), Kènia (91%), Nova Zelanda (84%), Brasil (80%), Àustria (74%), Canadà (65%) o Dinamarca (61%). A més, algunes regions, com la de Schleswig-Holstein al nord d’Hamburg, o l’illa danesa de Samsø, també s’apropen molt al 100% de generació raonable, o fins i tot més. Al Canadà, gairebé el 100% del mix del Quebec i la Columbia Britànica procedeix de fonts renovables.