Renovables i comunitat: l’auge dels projectes col·lectius

De la compra d’electricitat col·lectiva a models de producció d’energia participatius. La liberalització del mercat elèctric, juntament amb l’actual situació del sector elèctric, l’augment continu dels preus i la insatisfacció generalitzada amb les polítiques energètiques han motivat en els darrers anys l’auge de projectes participatius d’energia renovable. Es tracta de models de consum i producció d’energia col·lectius comuns a Europa i als Estats Units, però inèdits fins fa ben poc a l’Estat espanyol.

Cooperatives renovables i justes

A més de garantir l’origen renovable de l’energia que proveeixen als seus socis, les cooperatives d’energia renovable tracten de garantir un preu raonable per kilowatt i promouen l’autogestió de la factura elèctrica per part del propi consumidor.

La mare de les cooperatives de renovables a casa nostra és Som Energia, que amb 30.000 socis marca l’estela a seguir. Al desembre del 2010, la cooperativa gironina va esdevenir la primera d’aquest tipus a l’Estat i va inaugurar una nova etapa per a l’energia a casa nostra seguint el model d’èxit de projectes europeus com Ecopower (Flandes), Enercoop (França) o Greenpeace Energy (Alemanya). A Europa ja existeixen més de 2.000 cooperatives d’energies renovables, la major part a Alemanya i Dinamarca.

Energia eòlica comunitària

L’any 2009, coincidint amb el 25è aniversari de la instal·lació de la primera turbina eòlica a Catalunya, va néixer el projecte ‘Viure de l’aire del cel’, una ambiciosa iniciativa que ara, després d’anys de treball i recollida de fons (266 persones hi han aportat prop d’un milió i mig d’euros), comença a fer-se realitat. Al juny del 2016 es col·locava la primera pedra del primer aerogenerador de propietat col·lectiva de tot l’estat a la localitat de Pujalt (l’Anoia).

L’11 d’abril de 2016, el Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Sr. Pere Palacín, va signar l’autorització del projecte eòlic Viure de l’aire del cel.

Foto: Info Anoia

En concret, va signar la RESOLUCIÓ EMC/964/2016, d’11 d’abril, per la qual s’atorga a Eolpop S.L., l’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública de la petita instal·lació eòlica anomenada Viure de l’aire del cel, de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt (Anoia) a la demarcació de Barcelona.

La producció comunitària d’energia eòlica és habitual a Europa i als Estats Units, i amb la legislació i suport administratiu necessari, podria estendre’s també al nostre territori de la mà de les cooperatives d’energia renovable.

Finançament col·lectiu del segle XXI

Per facilitar les inversions col·lectives, l’anomenat crowdlending, un sistema de microcrèdits entre particulars facilitat per Internet, ha arribat al sector de l’energia.

ECrowd!, la plataforma de finançament col·lectiu de projectes amb un impacte positiu, com ara d’energies renovables o eficiència energètica, ja ha superat el seu primer milió d’euros invertits a través del seu lloc web. Des del seu llançament a finals del 2014, ha crescut com l’escuma, i al juliol del 2016 va esdevenir una de les primeres plataformes en rebre la llicència de PFP (Plataforma de Finançament Participatiu) de la CNMV.

El projecte compta amb una beca del programa Horizon 2020 de la Unió Europea i el seu sistema de finançament alternatiu als bancs ha estat reconegut per institucions com el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (ENISA), la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) o l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa).

L’auge dels projectes d’energia participatius és una alenada d’aire fresc per a un sector que bé ho necessitava, i una prova de la demanda de la societat d’un model energètic més just, més transparent i més sostenible. Amb la reforma del model elèctric i el suport institucional necessari, podrien esdevenir el pilar social de la transició energètica cap a la qual es dirigeix el món.